Minio S3 Storage: Налаштування політики Custom Access Policy для хостингу публічних файлів

Категория: IT / WEB / Internet

Надання дозволу лише на перегляд файлу лише по прямому посиланню.

Примітка

Якщо надати бакету просто Public Access Policy - то будь-хто зможе переглядати всі каталоги та список файлів!

mc policy public myminio/mybucket

Налаштування політики що надає дозвіл s3:GetObject будь-яким публічним анонімним користувачам.


Цей дозвіл надає доступ будь-кому "читати" дані об’єкта в mybucket, що корисно, для загальнодоступних ресурсів. Типовий приклад - хостинг зображень веб-сайту, що зберігаються в mybucket. Можна хостити будь-які файли - графічні зображення, відео, html, css, js файли.

Bucket » Summary » Access Policy » Custom:

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "*"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::mybucket/*"
      ]
    }
  ]
}

* Політика сегментів — це політика доступу, яка дозволяє надавати анонімні дозволи на ваші ресурси Minio. Політика сегментів використовує мову політики доступу на основі JSON.
Для отримання додаткової інформації дивіться - Amazon S3 Access Policy Language.

#Minio, Amazon S3, Access Policies, storage, acl, Bucket Policy, Minio Access, JSON Policy, Amazon S3 GetObject Permission, Access Control